19 Mayıs 2012 Cumartesi

Elliott Dalgaları - Düzeltme Formasyonları

Elliott Dalgaları - Düzeltme Formasyonları (Corrective Patterns)
Düzeltme formasyonları anlaşılması çok daha zor olan formasyonlardır ve bu nedenle Elliott dalgalarını analiz ederek işlem yapanların çoğu, ana formasyonlarda kazandıklarını, düzeltme evresinde geri verirler.

Ana formasyonlar 5 dalgadan oluşuyordu. Düzeltme formasyonu ise, üçgen yapılar hariç, 3 dalgadan oluşur ve ana formasyonları mutlaka bir düzeltme formasyonu izler. Düzeltme formasyonları iki kategoride incelenebilir:

• Basit Düzeltmeler (Simple Correction)
• Kompleks Düzeltmeler (Complex Correction)

Basit Düzeltme

The Simple Zig-Zag Pattern Example Sadece bir çeşit basit düzeltme formasyonu vardır. Bu formasyona Zig-Zag Düzeltme formasyonu adı verilir. Bir Zig-Zag düzeltme formasyonunda üç dalga vardır, A, B ve C dalgaları.

Kural olarak, B dalgası, A dalgasının % 75'inden fazlasını geri almaz. C dalgası ise, A dalgasının daha alt seviyelerinde yeni bir dip oluşturur. Ayrıca, Zig-Zag tipi düzeltme formasyonunun A dalgası, daima 5 dalgalık bir formasyondur. Diğer iki düzeltme formasyonunda ise (Düz-Flat ve Düzensiz-Irregular), A dalgası üç dalgalık bir formasyondur. Bundan dolayı, eğer bir düzeltme formasyonunda ilk düzeltme dalgası olan A dalgası, 5 dalgalık yapıda ise, bu düzeltmenin bir Zig- Zag formasyonuna döneceği öngörülmelidir.
Zig-Zag Düzeltme Formasyonundaki Fibonacci oranları :

B Dalgası = genellikle A Dalgasının %50'si. Hiç bir zaman A Dalgasının % 75'ini geçmez.
C Dalgası = ya 1 x A Dalgası veya 1.62 x A Dalgası veya 2.62 x A Dalgası

Örnek: